:: Reklama portale
:: Redakcija

Klaipėdos įmonės
Orai Klaipedoje
Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė
Dienos horoskopas | Sapno paaiškinimas

moki-mokescius

Reklama

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Telšių mokykla-darželis „Žemaitukas“ rekonstravimas“

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2011 m. gegužės mėnesį pasirašė projekto „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“ (toliau – Projektas), projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-81-007, finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas buvo įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Šiuo metu sėkmingai įgyvendintas projektas „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto metu atnaujintas Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ pastatas. Rekonstravus ir modernizavus pastato konstrukcijas bei energetikos sistemas, bus mažiau suvartojama energijos sąnaudų. Taip pat pagerintos įstaigos lankančių vaikų, mokytojų bei aptarnaujančio personalo higienos ir komforto sąlygos, kurios prieš įgyvendinant projektą neatitiko reikalaujamų higienos, sanitarijos normų ir ugdymo procesui nustatytų reikalavimų.  

Projektas „Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ rekonstravimas“ buvo pradėtas įgyvendinti atlikus išsamų energijos vartojimo auditą, kurio metu nustatyta, kad mokyklos-darželio pastato išorinių atitvarų  būklė netenkina STR 2.05.01:2005 reikalavimų: pastato durys, langai bei jų sandūros su siena nėra efektyvios energijos taupymo požiūriu.Atnaujinus Telšių mokyklos-darželio „Žemaitukas“ pastatą energijos taupymo požiūriu bus sutaupyta iki 0,42 GWh energijos.

Projektui įgyvendinti skirta 1.100.754,00 Lt (100 proc.), iš jų 935.640,90 Lt (85 proc.) iš Europos Sąjungos lėšų ir 165.113,10 Lt (15 proc.) iš valstybės biudžeto lėšų.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Loreta Kinčiuvienė

 

Telšių.info

 
Reklama
Reklama